เกมทายสี

เลือกสี:
คำอธิบาย
สีถูกต้อง แต่อยู่สลับที่
สีและตำแหน่งถูกต้อง
ลองทายว่าสี 4 สีใดที่ซ่อนอยู่ที่ด้านบน โดยเลือกจากหมุดสีทางด้านขวา หลังจากการทายในแต่ละรอบ หมุดสีขาวและสีดำจะบอกใบ้จำนวนสีที่คุณทายได้ถูกต้อง   [รีสตาร์ท...]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีด้วย! คุณแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
รีสตาร์ท...
คุณแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง
รีสตาร์ท...
คะแนน "IQ": 0