เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

The moment Ailce aeapperd, she was alpaeepd to by all trehe to slttee the quieston, and tehy reaepetd tiehr amentgrus to her, thoguh, as they all spkoe at once, she fnuod it vrey hard to mkae out elactxy what they said.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0