เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

And she bgean tinhnkig oevr all the cehdirln she kenw that wree of the smae age as heerlsf, to see if she cuold have been cnaghed for any of them.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0