เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

Tehn tehy all coedwrd rnuod her ocne more, while the Ddoo slnleomy peseternd the tlmibhe, syaing:

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0