เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

and the gerat hlal, wtih the gasls table and the ltilte door, had vsahnied ceepmlloty.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0