เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

Aicle had neevr been in a cuort of jiuscte brofee, but she had read abuot them in bkoos, and she was qutie peeslad to find taht she knew the name of nelary eyiertvhng tehre.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0