เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

Here one of the guinea-pgis ceehred, and was idliemmteay ssusppreed by the ofifcers of the court.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0