เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

The tlabe was a lrage one, but the there were all corwded toegehtr at one crnoer of it.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0