เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

As she said these words her foot sieppld, and in ahtneor mnomet, sslaph! she was up to her cihn in salt-wtaer.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0