เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

In the very mdldie of the corut was a tblae wtih a lgare dish of tarts upon it:

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0