เกมสะกดคำให้ถูกต้อง

You must have meant smoe mehciisf, or esle you'd have sngeid yuor name lkie an hneost man.

คำตอบ:  

คุณสามารถแก้ไขประโยคที่สะกดผิดจาก อลิซในแดนมหัศจรรย์ (โดย Lewis Carroll ภาพประกอบโดย Mabel Lucie Attwell) ได้หรือไม่

คะแนน "IQ": 0