เกมจำคำศัพท์

KFYUBLARUP
VLGMCCLFDJ
RENVECNOCU
MBT DDEMHQ
ZDLSENCSFV
ETESPAUJIW
YJAHBLUUTL
ANRANHASIQ
TTDSBBBBIX
ZJTGGOVAFN

RELENTLESS DEPENDENCE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0