เกมจำคำศัพท์

WLKCILOBLA
NEVODHERCU
QHETKYPFUO
TNTM HIQPE
HUDOEJEINW
REENCWTUIX
KEPHOVEJLN
SNWQWDJVRA
TFDTEBMIYQ
BDAEPIHQTR

THREEPENCE HYPERBOLIC

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0