เกมจำคำศัพท์

UFAVRHGHLM
QUKVSRNMAT
MKPWTVISNE
FGFESAMDQR
NECMEBGJSF
BCUIMBPWJK
CY TICBMXG
RTIVFILRKH
EAWJRFSOLW
ADUIWEWEZY

CREATIVITY TIMESAVING

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0