เกมจำคำศัพท์

RQKEGOHYZN
KWATOTFTML
VKREHVAOQZ
OFE IRWCXV
CIRTEMOXGR
JVOPMMLXEA
UROERANRQR
BDLDENCEBF
DORIYOCDWM
TIPOTXZMCF

VOCIFERATE TEMPERANCE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0