เกมจำคำศัพท์

NRKCMEWIQO
GCMQLFDORJ
JPEUIOSHNF
EYSWQTIKGW
OJHYZDHFRG
FOAENYKBAI
VSDYLHPGSO
EERXTSUEVO
SL ERAOGGP
TACTINEFGZ

STALACTITE EXTRANEOUS

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0