เกมจำคำศัพท์

OODREEHAML
HT FHZANQA
ENIDRJWDPA
RCPSRHJESA
AJGMQGMXGV
PNLWWGETKZ
FYBSGSMBBA
OGKCPOFVFS
ZXLSVVQATI
YLHXIZISIM

PARENTHOOD FREEHANDED

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0