เกมจำคำศัพท์

NPEBLEAFMD
URUEJKGDYU
NOVDGORWMT
EKPOFJDDXI
D SYMQYBZM
HHKNOUQGZR
WIZXOSVEJS
DYIYHINHYP
OZMHPMPFDD
ZDKAMJROXQ

UNPROVOKED SYNONYMOUS

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0