เกมจำคำศัพท์

HYMVBCADCN
TSVYZBVHWW
EUYFXJCCMN
RIL OSEDRJ
OCASPWVLYC
HDJUPXTDSC
VEKRNAGIPS
WBXLIAERER
WVUOGAUURX
XNLEWIPUYW

HYSTERICAL SUPPOSEDLY

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0