เกมจำคำศัพท์

MULOIPFCTF
ACJUSIZUHT
RZMHUKNWIP
IKBJCRIGIN
MSRTKKUBTR
AETQBFOYS
TNVVZUGQVG
COMBEDBDJW
FQLWZFGVPM
DTNDDGPEGO

CONVERSANT MIRACULOUS

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0