เกมจำคำศัพท์

IFRUFIGMXR
WLYGAUIVDJ
PFLODDJNDW
YBAHEOBQAV
MBGNNEBJWY
MGJXQPETET
YKUDCGIQFA
CLSOSCQNGN
OONAL IREC
MMWECAMPIY

COMMONWEAL IMPREGNATE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0