เกมจำคำศัพท์

NHZOJLSPBJ
WEWLWHSJLT
ATWYIRFVCB
TIQYVPPMAU
CETJIUKSIS
JLTERFJHNF
DIANTELUTF
BQKQN ACIW
LQLMNUNCRV
GAEDVSXFMN

DILETTANTE UNCRITICAL

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0