เกมจำคำศัพท์

PZYDPNWAUM
YGCJYKOWNA
SHHRVZMSOA
PHUGOUZRIZ
EUTURRWCEX
DCT CBGMYP
OBERULSEAL
OSTNMAVESW
WFMLKTIOJL
VNTFSNISZS

WOODCUTTER CUMULATIVE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0