เกมจำคำศัพท์

FIRDLWVGMF
LWWZZTVNAK
NMMTYFLCVU
TAKEDRBRNK
UTQ VGDZMH
ESFRTOIJGO
YPLEPBRJIW
SEAFMZEPQC
WEBYZMROFF
HATQQVUYMY

SWEEPSTAKE REPERTOIRE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0