เกมจำคำศัพท์

PRRZTBNUYF
CALROXSKCM
EVMYZZPRXU
SIANDGFTYU
ETC XFDNJS
WOEENUYOCX
ENFFIRPGST
IRKSLWCVAH
VIJNTJRAZA
KKJRCEDACK

CAVALRYMAN EFFECTIVES

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0