เกมจำคำศัพท์

KSJXZWDFNT
TE RERJFSN
LRGOSFXJYA
EINUEETFTQ
WIDLGVVKXG
SNGXUVKPUW
ZUXKXXQAPB
IEPXGPHHUX
DCMYGAHWJD
QNNIGZBGQI

SWELTERING RESOUNDING

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0