เกมจำคำศัพท์

FUSR ASUVI
IBTEPPHRKJ
LUILLIZUUO
AKUBACWNVE
YSURVPUWEP
DMHPMIBQVB
HNNRKLRCEK
HXMUWEZMLZ
TKEOPMRPBQ
VWXLJEYAQB

FILIBUSTER APPLICABLE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0