เกมจำคำศัพท์

NAEOKERTJO
NBEFQERRRJ
BCLHQARSOF
URCCEYDYJF
COVANMRZPN
IMPLTPWWAX
PLQE ZITZC
AATUDQCKOV
DSSERPYMRA
ZMAKYZDJOA

COMPLACENT DRESSMAKER

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0