เกมจำคำศัพท์

OOBIDATIOD
SHXEFSWDNR
CRAGMKXEDR
SPTBOTZMJO
GQCHPAD GL
TIRXUONJPF
QXHDGEXOXT
KVXWCEHHBP
PTRMCPRFWV
ULAVVCEBZV

SCRATCHPAD MEDITATION

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0