เกมจำคำศัพท์

DAKTYEEEYE
UIMNPPBTPY
SDTJOEWXBC
CBRBADYGAJ
ZWOQYQSKUA
VIHUJNLRRY
ASHMXHGEEI
RXUECRNZXT
S TNLIZGHJ
CANDAJEESO

RAVISHMENT SCANDALIZE

 

 

จำคำ 2 คำนี้ไว้ แล้วสะกดด้วยการเลื่อนเมาส์ผ่านปริศนา

คะแนน "IQ": 0