เกมล่าตัวเลข

 
5
6
ผลรวม:  

คุณได้ผลลัพธ์เท่าใดเมื่อบวกเลขทุกตัวที่เคลื่อนไหวไปมา

คะแนน "IQ": 0