เกมหาระเบิด

 

คลิกเพื่อปักธงระเบิดทั้งหมด แต่อย่าให้โดนระเบิด

[โดย Erik Arvidsson ต้องขออนุญาตก่อนใช้]

คะแนน "IQ": 0