เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Unassigned code points that are set aside for future standardization by the Unicode Consortium.”

อักษรตัวแรก: R

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0