เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “A location other than here; that place; "you can take it from there"”

อักษรตัวแรก: T

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0