เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “A financial institution that buys a firm's accounts receivable and collects the accounts.”

อักษรตัวแรก: F

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0