เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Failure to make mortgage payments on a timely basis or to comply with other requirements of a mortgage.”

อักษรตัวแรก: D

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0