เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “The fifth and final community card. This card is also known as fifth street.”

อักษรตัวแรก: R

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0