เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “In professional bowling, 200 per game is considered "par." The number of pins above 200 is the number of pins "over", or in the black.”

อักษรตัวแรก: O

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0