เกมทายคำศัพท์

ความหมาย: “Can be used in place of either ____ or fold depending on the context.”

อักษรตัวแรก: P

คำตอบ:  

นี่คือคำว่าอะไร

คะแนน "IQ": 0