เกมเรียงตัวอักษร

JTE
EIA
CVD
Answer:  

คุณมองเห็นคำในกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม่ เรียงลำดับตัวอักษร เริ่มที่ช่องใดก็ได้ แล้วต่อไปในแนวนอนหรือแนวตั้ง

คะแนน "IQ": 0