เกมเรียงแถวสี

สีต่อไป:
Score: 0
 

คลิกที่ลูกบอล แล้วคลิกช่องว่างที่จะย้ายไป คุณสามารถย้ายตามเส้นทางที่ไม่มีอะไรขวางอยู่เท่านั้น สร้างแถวลูกบอลที่มีสีเดียวกัน 5 ลูกขึ้นไปเพื่อให้ได้คะแนน | รีสตาร์ท...

[แนวคิดเกมคิดค้นโดย Olga Demina]

 

จบเกม

Score: 0

รีสตาร์ท...

คะแนน "IQ": 0