מקור וחיקוי

לחץ במקום שבו הציורים שונים.

תוצאת "IQ": 0