מסטר מיינד

   
   
   
למד בעלפה את כל התמונות.  

לאחר שתלמד בעלפה את התמונות, אחת מהן תוחלף והמקומות יעורבבו. לאחר מכן בחר את התמונה שהוחלפה

תוצאת "IQ": 0