צייד מספרים

 
4
7
סך הכל:  

איזו תוצאה תקבל כשתחבר את כל המספרים הנעים?

תוצאת "IQ": 0