צייד מספרים

 
3
6
סך הכל:  

איזו תוצאה תקבל כשתחבר את כל המספרים הנעים?

תוצאת "IQ": 0