ניחוש המקום!

Hint: Starts with "L".

תשובה:  

Photos by Google Maps/ Flickr

תוצאת "IQ": 0