ניחוש המקום!

Hint: Starts with "V".

תשובה:  

Photos by Google Maps/ Flickr

תוצאת "IQ": 0