גורר תמונות

גרור ושחרר את התמונות כדי לבנות את התמונה הנכונה.

תוצאת "IQ": 0