תאומי צבע

Level: 1
 
הפתרון שלך נכון, יופי!
הפתרון שלך נכון, יופי!
You completed the game!
הפתרון שלך שגוי.

התאם זוגות באותו הצבע על-ידי לחיצה עליהם.

תוצאת "IQ":