השלמת מילה

t_xti_e

תשובה:  

התוכל לנחש את המילה למרות שחלק מהאותיות ריק?

תוצאת "IQ": 0