השלמת מילה

pr__r

תשובה:  

התוכל לנחש את המילה למרות שחלק מהאותיות ריק?

תוצאת "IQ": 0