השלמת מילה

l_rce_y

תשובה:  

התוכל לנחש את המילה למרות שחלק מהאותיות ריק?

תוצאת "IQ": 0