השלמת מילה

v_l_n_eer

תשובה:  

התוכל לנחש את המילה למרות שחלק מהאותיות ריק?

תוצאת "IQ": 0