הקלדה מהירה

ingredient
proprietor
fabulously
consistory
unaffected
immemorial
michaelmas
pentateuch
transgress
pagination
worshipful
liberalise
gormandize
standpoint
compulsion
bimetallic
imbecility
newsletter
linguistic
implacable
protrusive
propitiate
cyclostyle
histrionic
dissatisfy
depilatory
infliction
munificent
thermionic
curriculum
voluptuary
retrograde
wanderings
aboriginal
millionths
unhallowed
highlander
basketwork
calumniate
synthesise
sacroiliac
commutator
schoolwork
pigeonhole
matchmaker
Level
1

הקלד את המילים לפני שיגיעו לתחתית.

תוצאת "IQ": 0