הקלדה מהירה

domination
paraplegia
conception
heartening
torchlight
depreciate
marionette
belongings
competence
inglorious
franciscan
originally
trivialize
wickerwork
benedictus
impalpable
spokeshave
browbeaten
aristocrat
decolonise
secularise
commission
avaricious
overstrung
psychiatry
pediatrics
schematize
repression
millwright
distortion
shibboleth
surrealist
miscellany
exhibition
silverfish
foreordain
insularity
conduction
injunction
colossally
semiweekly
fahrenheit
vernacular
pianissimo
suppressor
Level
1

הקלד את המילים לפני שיגיעו לתחתית.

תוצאת "IQ": 0