הקלדה מהירה

checkpoint
responsive
disharmony
assemblage
consultant
strawboard
equability
phlebotomy
reciprocal
pilgrimage
regularise
asseverate
subversive
discompose
seminarist
medicament
enamelware
exhilarate
councillor
brownstone
animadvert
newsmonger
particular
delphinium
intermezzo
somersault
superhuman
heretofore
circumflex
internment
exorbitant
autostrada
travelsick
absolutism
uninformed
triangular
ineptitude
cinderella
switchback
acidulated
recurrence
apocryphal
motorcycle
dissension
primordial
Level
1

הקלד את המילים לפני שיגיעו לתחתית.

תוצאת "IQ": 0