הקלדה מהירה

collarbone
silverfish
tenderloin
distracted
pedestrian
obliterate
encyclical
controller
thereunder
amateurish
macadamise
assortment
plutocracy
unplayable
gramophone
aesthetics
thermionic
risibility
peacemaker
brainstorm
antiquated
gratuitous
sympathize
impervious
nightshirt
apostatise
reconsider
suspension
insularity
floatation
maidenhead
enchanting
heartthrob
pernicious
piccalilli
deliberate
inexpiable
maraschino
coronation
chlorinate
spoliation
monomaniac
obligation
throughway
neutralise
Level
1

הקלד את המילים לפני שיגיעו לתחתית.

תוצאת "IQ": 0