הקלדה מהירה

fraternize
threepence
electrical
anglophile
seriocomic
consecrate
personally
mizzenmast
collarbone
undeniable
revivalist
successful
inhumanity
undertaker
initiative
imperative
refractory
aboriginal
chequebook
surrealism
rhinestone
michaelmas
reservedly
surrealism
wanderings
brainchild
diagnostic
disdainful
wanderings
nethermost
barebacked
monumental
protrusion
autostrada
obligatory
convection
friendship
pyromaniac
slenderize
chargeable
comparison
reorganize
wholesaler
topgallant
salamander
Level
1

הקלד את המילים לפני שיגיעו לתחתית.

תוצאת "IQ": 0