הקלדה מהירה

denominate
assignment
asphyxiate
dispersion
coloration
deliberate
schoolwork
spacecraft
blacksmith
distribute
flashlight
switchgear
believable
iniquitous
admonitory
technology
uncommonly
proceeding
domination
sprinkling
ostensible
anthropoid
dipsomania
floodlight
frontbench
hairspring
birthplace
pernickety
oscillator
passionate
wellington
historical
liquidator
overriding
expiration
turpentine
throughput
beforehand
yourselves
centennial
unshakable
depopulate
virtuosity
percentage
propellant
Level
1

הקלד את המילים לפני שיגיעו לתחתית.

תוצאת "IQ": 0