מה המילה?

הגדרה: “The ratio of a measured value to the true value. A percentage of the measured value, surrounding the measured value, which is supposed to contain the correct value. Also see: precision.”

אות ראשונה: A

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0