מה המילה?

הגדרה: “_______ to _______ lexicon: 17,000 entries / 1 MB _______ to _______ Gold lexicon: 35,000 entries / 2 MB _______ to _______ Pro lexicon: 77,000 entries / 5.5 MB”

אות ראשונה: E

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0