מה המילה?

הגדרה: “The science of patterns and order and the study of measurement, properties, and the relationships of quantities; using numbers and symbols.”

אות ראשונה: M

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0