מה המילה?

הגדרה: “Refers to the volume of germinating barley.”

אות ראשונה: P

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0