מה המילה?

הגדרה: “The high and low prices, or high and low bids and offers, recorded during a specified time.”

אות ראשונה: R

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0