מה המילה?

הגדרה: “Global Oscillations at Low Frequencies. Helioseismology instrument aboard SOHO which analyzes the vibrational modes of the Sun. more!”

אות ראשונה: G

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0