מה המילה?

הגדרה: “A vertical space in a database table that represents a particular domain of data. A ______ has a ______ name and a specific datatype. For example, in a table of employee information, all of the employees' dates of hire would constitute one ______. A record group ______ represents a database ______.”

אות ראשונה: C

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0