מה המילה?

הגדרה: “The cardinal number that is the sum of nineteen and one”

אות ראשונה: T

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0