מה המילה?

הגדרה: “The expression used to indicate that an otherwise good service or return has struck the board or tin or has failed to reach the front wall; or that a player has been struck by the ball before it has bounced more than once upon the floor. ("Down" is also used as a Marker's call).”

אות ראשונה: D

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0