מה המילה?

הגדרה: “A number on many web pages that will count the number of hits or count the number of times the page has been accessed. Basically, it counts the number of people that have visited that page.”

אות ראשונה: C

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0