מה המילה?

הגדרה: “Regard something as probable or likely; "The meteorologists are expecting rain for tomorrow"”

אות ראשונה: E

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0