מה המילה?

הגדרה: “Tested: tested and proved useful or correct; "a tested method"”

אות ראשונה: T

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0