מה המילה?

הגדרה: “Computed (Computerized) Axial Tomography (See CT)”

אות ראשונה: C

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0