מה המילה?

הגדרה: “A print is made _____ an artist if the printmaker copied the image from a drawing or painting by that artist.”

אות ראשונה: A

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0