מה המילה?

הגדרה: “Physically and forcibly separated into pieces or cracked or split; or legally or emotionally destroyed; "a ______ mirror"; "a ______ tooth"; "a ______ leg"; "his neck is broken"; "children from ______ homes"; "a ______ marriage"; "a ______ heart"”

אות ראשונה: B

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0