מה המילה?

הגדרה: “The immortal spirit that is the actual person.”

אות ראשונה: B

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0