מה המילה?

הגדרה: “(l)The difference between the bid and ask price of a currency. (2) The difference between the price of two related futures contracts.”

אות ראשונה: S

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0