מה המילה?

הגדרה: “One who is the object of choice; who is given preference; "she was Mama's chosen"”

אות ראשונה: C

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0