מה המילה?

הגדרה: “A noun describing a connection between two dissimilar devices or COM objects, such as Automation clients and servers. A common phrase is user _________, meaning the "connection" between the display-keyboard combination and the user. Use of _________ as a verb is jargon.”

אות ראשונה: I

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0