מה המילה?

הגדרה: “Functionality includes elements, attributes, and the semantics associated with those elements and attributes. An implementation supporting that functionality is said to provide the necessary __________.”

אות ראשונה: F

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0