מה המילה?

הגדרה: “An area where a liquid-applied material is missing.”

אות ראשונה: H

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0