סיבוב²

סובב את הצינורות כך שכל הקצוות ייסגרו.

תוצאת "IQ": 0