כסף חייזרים

מי משני תושבי מרס אלה עשיר יותר?

לאנשי מרס יש מטבע משלהם עם מספרים השונים מאלה שבכדור הארץ.

$1 $2 $5
תוצאת "IQ": 0