סודוקו

816
91
5269
196
3124
587
2387
75
472

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0