סודוקו

2
7865
2631
8271
7382
9543
1738
6

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0