סודוקו

713596
68
25
283
5467
831
16
79
498127

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0