סודוקו

391
73
9867
8542
56
2195
2498
62
291

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0