סודוקו

867
31
7543
851629
21
918264
2987
16
328

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0