סודוקו

29
491
637
825
584629
679
962
187
67

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0