סודוקו

32
7816
91483
4685
1
7438
12657
8592
59

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0