סודוקו

715
5491
9468
3159
7
2863
5194
6927
486

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0