סודוקו

9148
276
783
7
73614
5
126
391
2145

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0