סודוקו

8326
9857
4598
374
61
612
5423
6974
2869

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0