סודוקו

9426
1
8317
692
39
478
9547
2
4613

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0