סודוקו

26491
5827
95
7462
6
5183
64
8651
39258

מלא את השורות, העמודות ושטחים של 3x3 במופע אחד בדיוק של המספרים 1 עד 9.

תוצאת "IQ": 0