מבוך אותיות

ZOQEVLTUHU
KSHIJDLJOK
OLIPEKWQGL
IWPMAYTJET
GIAMDBZYXV
FUIVBEFVXK
OFRENUCOSZ
RBXLTICART
BDI DHITOR
IDNGUPLYQD

FORBIDDING DUPLICATOR

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0