מבוך אותיות

T KMNAVZGS
NROISINMCT
ERUGLWYDCA
MSYHHOURFQ
LSKGFQSGHO
HAUCIUEJCN
PRUMHOIFNP
XPZSQATYEX
JMNTYSKUSG
JRGFFYQLIZ

HARASSMENT ROUGHHOUSE

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0