מבוך אותיות

DZWLEPOLWI
ABXYTMOMCM
QTIMAGBHFA
PYTLUQMCDK
RGON DUATY
VEUGTVRNJU
ORXZHHUBZC
LWEIGOQUAT
QQYTRMPNXL
AIQZCHJTLR

OVERWEIGHT ULTIMATELY

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0