מבוך אותיות

IFHJKACNGB
NMDSGTRYGT
SZPCPZJNLU
ENRMEEZZXD
ISNVFQUYHB
BGCJSMLUJQ
LWAKKXWEFY
E TCHTORWQ
NHRMGKYING
PYPTUSOTSJ

INSENSIBLE WATCHTOWER

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0