מבוך אותיות

GDIYSJMWSN
CACYCZQKWQ
NRT AHETBK
CONPDHBXAE
FYGKMONITW
RHCFOHYROY
XJMBGRPCCW
BYPRHFGPFJ
TGYWFOAIJP
DACLERNVCA

CONTRADICT ADMONITORY

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0