מבוך אותיות

GNLOAAIKVH
JNDOLAWBGH
HUOCJLFTWZ
CEBHGYYSUP
HHPTUXNENT
FRHQOUNZRR
DMZFSEQEGX
MTRE KVFXT
ASVAMWTIXG
INYJGWJBYG

MAINSTREAM SOUTHBOUND

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0