מבוך אותיות

WAPVMAETPH
ZKERAKUBXB
LCDQTETZXF
DUNUOWNTHP
L FQIACCQA
GTNDKIMPXK
IMIJVXQBXD
ERKPVJDBFG
PAZHOIYZZE
PERKPMUKKK

PEPPERMINT UNDERQUOTE

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0