מבוך אותיות

DULKSHIRCC
PVHERIRTOE
SFJDXNQAKS
HIUNSYZGYJ
CR YCVBZCW
SOMANFCCTJ
KBYCYBHWLJ
MPHPQPKKBX
STPKVBAQPL
CJGNOGPTRQ

CHIROMANCY UNDERSHIRT

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0