מבוך אותיות

ERSHNCNTIX
DAZIEHAONG
LEOP BRUGE
YYIGFQVVKV
SWSAEXIWYP
CNYHCOKXOL
DMJDHCTLCV
OUCPISRCZH
TRBFRGNHPG
TWXKAZVRSD

LEADERSHIP ENCHANTING

 

 

למד בעלפה את 2 המילים - לאחר מכן איית אותן על-ידי העברת העכבר על המבוך.

תוצאת "IQ": 0