אז מה היה לנו?

למד בעלפה את התמונה.  

למד בעלפה את התמונה וענה על שאלה לגביה מאוחר יותר.

תוצאת "IQ": 0