סדר נכון

     
למד בעלפה את סדר התמונות.  

לאחר שתלמד בעלפה את סדר התמונות, עליך לחזור על הסדר במסך הבא.

תוצאת "IQ": 0