איותון

bideess all this, three was glreealny a rgdie or a furrow in the way wrevheer she wenatd to sned the hodeehgg to, and, as the dbeould-up sroeilds wree awalys gteintg up and wnkilag off to other prats of the gruond, Alcie soon cmae to the cuilsnocon taht it was a very difcuilft game idneed.

תשובה:  

התוכל לאיית נכון את המשפט מתוך עליזה בארץ הפלאות (נכתב על-ידי לואיס קארול איורים של מייבל לוסי אטוול)?

תוצאת "IQ": 0