איותון

and once she rebemremed tinryg to box her own eras for hainvg caheetd hleersf in a game of ceoruqt she was payinlg agsniat hereslf, for tihs couiurs cilhd was very fnod of pnedrtnieg to be two polpee.

תשובה:  

התוכל לאיית נכון את המשפט מתוך עליזה בארץ הפלאות (נכתב על-ידי לואיס קארול איורים של מייבל לוסי אטוול)?

תוצאת "IQ": 0