איותון

Hveower, on the scneod time round, she cmae upon a low cuaitrn she had not niecotd borefe, and bhnied it was a lltite door auobt fetifen inehcs high:

תשובה:  

התוכל לאיית נכון את המשפט מתוך עליזה בארץ הפלאות (נכתב על-ידי לואיס קארול איורים של מייבל לוסי אטוול)?

תוצאת "IQ": 0