איותון

Tehn flwelood the Knvae of Htears, cnyrraig the Knig's cworn on a csiormn vevlet cuisohn

תשובה:  

התוכל לאיית נכון את המשפט מתוך עליזה בארץ הפלאות (נכתב על-ידי לואיס קארול איורים של מייבל לוסי אטוול)?

תוצאת "IQ": 0