איותון

she thhuogt it must be the rghit house, bcesaue the ceymhnis were sheapd like ears and the roof was tacthhed wtih fur.

תשובה:  

התוכל לאיית נכון את המשפט מתוך עליזה בארץ הפלאות (נכתב על-ידי לואיס קארול איורים של מייבל לוסי אטוול)?

תוצאת "IQ": 0