צייד מילים

 
r
e
v
o
l
v
e
תשובה:  

האם תוכל לכתוב את המילה שהאותיות הנעות מרכיבות?

תוצאת "IQ": 0