צייד מילים

 
e
x
t
r
a
c
t
תשובה:  

האם תוכל לכתוב את המילה שהאותיות הנעות מרכיבות?

תוצאת "IQ": 0