צייד מילים

 
r
a
m
p
e
d
c
תשובה:  

האם תוכל לכתוב את המילה שהאותיות הנעות מרכיבות?

תוצאת "IQ": 0