צייד מילים

 
r
e
g
i
o
n
s
תשובה:  

האם תוכל לכתוב את המילה שהאותיות הנעות מרכיבות?

תוצאת "IQ": 0