שיגעון הטריוויה

Question: Name the mock hard rock band of a Rob Reiner movie?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0