שיגעון הטריוויה

Question: Who directed "The Straight Story"?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0