שיגעון הטריוויה

Question: The Riddler is arch villain of which super hero?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0