שיגעון הטריוויה

Question: Who sang "Pretty, pretty, pretty, pretty, Peggy Sue"?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0