שיגעון הטריוויה

Question: What genre does the movie "The Big Sleep" with Humphrey Bogart belong too?

Hint: It's french

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0