שיגעון הטריוויה

Question: The movie "Casablanca" is from which year?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0