שיגעון הטריוויה

Question: Who released "Observations In Time" in 1968?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0