שיגעון הטריוויה

Question: Who directed "Anatomy of a Murder"?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0