שיגעון הטריוויה

Question: What is 30 plus 23?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0