שיגעון הטריוויה

Question: Who was the actress dancing on stage in Bruce Springsteen's video, Dancing In The Dark? ?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0