שיגעון הטריוויה

Question: Continue this 1966 movie title: "Doctor..."?

Hint: Starts with "Z"

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0