שיגעון הטריוויה

Question: What's the capital city of Panama?

Hint: In North America

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0