שיגעון הטריוויה

Question: Who directed "Rosemary's Baby"?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0