שיגעון הטריוויה

Question: Who directed and wrote "Mangiati Vivi" aka "Eaten Alive"?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0