שיגעון הטריוויה

Question: What's the capital city of Belarus?

Hint: In Europe

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0