זיכרון מהבהב

האם תוכל ללמוד בעלפה את הצבעים וללחוץ עליהם בסדר שבו הופיעו?

תוצאת "IQ": 0