Hiện Trường Vụ Án

0

Ai đã ở trong xe tại hiện trường vụ án? Phân tích video và chọn kẻ phạm tội từ danh sách những kẻ tình nghi.

Điểm "IQ": 0