Trò Chơi Săn Từ

 
c
e
s
c
i
e
n
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0