Trò Chơi Săn Từ

 
s
n
u
g
g
l
e
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0