Trò Chơi Săn Từ

 
l
l
e
b
r
a
i
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0