Trò Chơi Săn Từ

 
b
u
s
i
n
c
u
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0