Trò Chơi Săn Từ

 
i
o
n
i
s
m
z
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0