Trò Chơi Săn Từ

 
s
p
a
c
i
n
g
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0