Trò Chơi Săn Từ

 
l
i
n
s
t
i
l
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0