Trò Chơi Săn Từ

 
h
a
l
i
n
g
w
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0