Trò Chơi Săn Từ

 
i
m
m
e
r
g
l
Trả lời:  

Liệu bạn có thể cho biết từ được ghép bởi các chữ đang di chuyển không?

Điểm "IQ": 0