Săn Mìn

 

Bấm để đánh dấu tất cả mìn, nhưng đừng để chúng nổ.

[By Erik Arvidsson. Used with permission. Formerly called MineHunter.]

Điểm "IQ": 0