Săn Mìn

 

Bấm để đánh dấu tất cả mìn, nhưng đừng để chúng nổ.

[By Erik Arvidsson. Used with permission.]

Điểm "IQ": 0