Sửa Chính Tả

Aicle geacnld rhater asxnloiuy at the cook, to see if she maent to tkae the hnit

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0