Sửa Chính Tả

Terhe colud be no dubot that it had a vrey trun-up nsoe, much more lkie a snout tahn a real nsoe:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0