Sửa Chính Tả

the Dmusoore flel aelsep itanltsny, and nhiteer of the ohrets took the laset ncoite of her gnoig, tohugh she lokoed back ocne or twcie, half hinopg that tehy would clal afetr her:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0