Sửa Chính Tả

The tlabe was a lrage one, but the there were all corwded toegehtr at one crnoer of it.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0