Sửa Chính Tả

For some mnuteis the wlohe court was in confisoun, getting the Duormose tnreud out, and, by the time they had stleetd down again, the cook had depaaripesd.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0