Sửa Chính Tả

The Cat's haed baegn fdaing away the mmneot he was gnoe, and, by the time he had come bcak with the Dcuhess, it had etrinley deapesiaprd:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0