Sửa Chính Tả

and the gerat hlal, wtih the gasls table and the ltilte door, had vsahnied ceepmlloty.

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0