Sửa Chính Tả

The Knig and Qeuen of Hraets wree sateed on tiher throne when they aivrerd, wtih a garet cwrod assbeelmd abuot tehm--all srtos of llitte bdris and btaess, as well as the whloe pcak of cdras:

Trả lời:  

Liệu bạn có thể sửa lỗi chính tả của câu bị viết sai chính tả từ Alice in Wonderland (bở Lewis Carroll, minh họa bởi Mabel Lucie Attwell)?

Điểm "IQ": 0