Tiền Sao Hỏa

Người sao hỏa nào giàu hơn?

Người sao hỏa có đơn vị tiền tệ với các con số riêng không giống trái đất của chúng ta.

$1 $2 $5
Điểm "IQ": 0