Ghép Thẻ

 

Nước: 0

Bấm vào các thẻ để mở những cặp thẻ giống nhau.

Điểm "IQ": 0