Đọc Nhanh

woodwind veal

Trả lời:  

Liệu bạn có thể nhập lại cụm từ đầy đủ sau khi lướt qua cụm từ này không?

Điểm "IQ": 0