Dòng Màu

Các màu tiếp theo:
Score: 0
 

Bấm vào một quả bóng, sau đó bấm vào ô trống để di chuyển. Bạn chỉ có thể di chuyển dọc những đường không bị chặn. Xếp thành những hàng gồm từ 5 bóng cùng màu trở lên để ghi điểm. | Khởi động lại...

[Ý tưởng trò chơi gốc của Olga Demina.]

 

Trò chơi kết thúc.

Score: 0

Khởi động lại...

Điểm "IQ": 0