Nhớ chữ

DLGIHWQZQV
SEHXDODOCA
GRMBRGELJS
EBRFZXRFCS
VOANJDINEW
ABRXAXRPKI
H DSRDKBWZ
SPHUVNEGBF
YSORXYIAHC
LQAGBMGBOF

ABOVEBOARD PHOSPHORUS

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0