Nhớ chữ

QGMMWZE IN
UGPOLISCIT
ETABQNRAXO
MESCAJETFY
GMMYEKUWTI
YUUJHJTVAH
NNGVPXWBMM
WUYWKUVHON
EIIVCQLSXV
IMRKRHDHMO

METABOLIZE INTOXICATE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0