Nhớ chữ

RRITY LLUM
ULLZMCEROV
CVQSFABEAZ
SSXERRGOLR
WAQEORJCAA
QRZTLVJVEH
YNQQDFPKVJ
EONWJHAJDW
BUIGDSJJHO
FORNDWIXVS

SCURRILITY CEREBELLUM

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0