Nhớ chữ

RRTDMFYFDN
KLG THQKZG
ZDRRQIRMHP
ANDETRSUME
LLNEDYXOFY
HHTKQAIQFM
GZRLYRKHNN
IXEPFBBEWI
HEREILZTHO
PAQEJQAYZM

HIGHLANDER THIRTEENTH

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0