Nhớ chữ

HEIZHJVQLR
ITRQHUBKQW
FOGLIKOQNM
SEUASXMYFI
NNSSTPQTZQ
XDHS NSPLB
MDMYYAUMBD
UVUNEKJLDC
SEHTIDFEOQ
IXUJUPINGE

SENSUALIST SYNTHESISE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0