Nhớ chữ

RLFHTLSNTM
IIRYROZXOL
GEND WMBKL
MXTVNEVIPZ
HWSSOTTPCH
OSQGKNDIVE
RWVCGTPKDC
FDATWWMJWW
LTDZWHTHSR
UQQCOQLNLW

GIRLFRIEND NOTEWORTHY

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0