Nhớ chữ

ATUQVAXYEH
OIPCAROXXW
NWMXYJIVFJ
KEIHGMVXOQ
CT DZOVDKR
OPFYIIMVUE
JKQXNRUGXC
WCPQBETRBL
PIOAHYCXYY
MYTFNFUOVE

PICKPOCKET IMPUTATION

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0