Nhớ chữ

KRY XMBPDD
PATSEEBBYO
XZNTRHWWXD
IMEDPEABVB
LGRALNTZCS
ARSFENIDDR
HUZVTKIMCU
SNDWRVMVFC
TWFXRCKTYP
UVHNBDUUKP

ALIMENTARY SERPENTINE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0