Nhớ chữ

OJFQZUZTKH
GMVRNXDWIC
CXMGGTEZNE
INDJQDUAEM
FYFIRCIGMX
YHAFISAHQN
VVH BYHZWM
DNTGRMLTLE
IEINEEGNCZ
SSALGWIQBS

DISSENTING FIBREGLASS

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0