Nhớ chữ

PSJKIRWTCA
ERZBDRXPRG
USYLUOAZNP
ANKSCHASEB
SONAWIAQMA
IVJEXWNWXW
UERGUEXOBW
K EECMBGCB
RHIFJSFYEP
BYPPODROME

PERSUASIVE HIPPODROME

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0