Nhớ chữ

VRDFNJNNDE
MXGWYJBTXB
BKJPQZLODM
IYCMERQCIW
QIWBTKYFRL
VACWJUNPNH
TVBVESSZUX
HFEIM RNRE
EFCTZDERAT
FJOIABCONY

EFFECTIVES REDECORATE

 

 

Nhớ 2 từ – sau đó thể hiện chúng bằng cách di chuyển con trỏ quanh ô chữ.

Điểm "IQ": 0