Ghép hình

Kéo và thả các hình nhỏ để ghép thành ảnh lớn.

Điểm "IQ": 0